เราคือผู้เชี่ยวชาญแก้ไขปัญหาอากาศร้อนและปรับปรุงคุณภาพอากาศครบวงจร
0969364628
12/16-17,20 ถนนเทศบาลสงเคราะห์
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
อินโนว์ กรีน โซลูชั่น ออกแบบติดตั้งแก้ไขปัญหาอากาศร้อน และปรับปรุงคุณภาพอากาศครบวงจรอินโนว์ กรีน โซลูชั่น ออกแบบติดตั้งแก้ไขปัญหาอากาศร้อน และปรับปรุงคุณภาพอากาศครบวงจรอินโนว์ กรีน โซลูชั่น ออกแบบติดตั้งแก้ไขปัญหาอากาศร้อน และปรับปรุงคุณภาพอากาศครบวงจร

ทำไมโรงงานควรติดตั้งระบบอีแวป

ทำไมโรงงานควรติดตั้งระบบอีแวป ระบบอีแวปมีข้อดีมากมายสำหรับโรงงาน ช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพื้นที่ทำงาน ประหยัดพลังงาน ลดฝุ่นละอองและมลพิษ ป้องกันอัคคีภัย ติดตั้งง่าย บำรุงรักษาสะดวก เหมาะสำหรับโรงงานทุกประเภท

หลายเหตุผลที่โรงงานควรติดตั้งระบบอีแวป

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพื้นที่ทำงาน
  • อากาศร้อนส่งผลเสียต่อสุขภาพและประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ระบบอีแวปช่วยลดอุณหภูมิภายในโรงงานลงได้ 4-10 องศาเซลเซียส ทำให้พนักงานทำงานได้อย่างสบายตัว มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดความเสี่ยงต่อโรคที่เกี่ยวข้องกับความร้อน
  • อากาศร้อนยังส่งผลต่อคุณภาพสินค้า ระบบอีแวปช่วยควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ช่วยป้องกันสินค้าเสียหาย
  • ระบบอีแวปใช้พลังงานน้อยกว่าระบบปรับอากาศแบบทั่วไป ประมาณ 50-80% ช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้า
  • ระบบอีแวปเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ปล่อยสาร CFC หรือสารทำความเย็นที่เป็นอันตรายต่อชั้นบรรยากาศ
  • ระบบอีแวปช่วยกรองฝุ่นละอองและมลพิษในอากาศ ทำให้อากาศภายในโรงงานสะอาด บริสุทธิ์ ปลอดภัยต่อสุขภาพของพนักงาน
  • ฝุ่นละอองและมลพิษในอากาศยังส่งผลเสียต่ออุปกรณ์และเครื่องจักร ระบบอีแวปช่วยป้องกันอุปกรณ์และเครื่องจักรจากความเสียหาย ยืดอายุการใช้งาน
  • ระบบอีแวปไม่ใช้สารไวไฟหรือสารเคมีอันตราย ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย
  • ระบบอีแวปมีโครงสร้างเรียบง่าย ติดตั้งง่าย บำรุงรักษาสะดวก ประหยัดค่าใช้จ่าย
นอกจากนี้ ยังมีข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมก่อนติดตั้งระบบอีแวป
หากโรงงานของคุณกำลังมองหาวิธีปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพื้นที่ทำงาน ประหยัดพลังงาน และลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ระบบอีแวปเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ

Leave A Comment

X