เราคือผู้เชี่ยวชาญแก้ไขปัญหาอากาศร้อนและปรับปรุงคุณภาพอากาศครบวงจร
0969364628
12/16-17,20 ถนนเทศบาลสงเคราะห์
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
อินโนว์ กรีน โซลูชั่น ออกแบบติดตั้งแก้ไขปัญหาอากาศร้อน และปรับปรุงคุณภาพอากาศครบวงจรอินโนว์ กรีน โซลูชั่น ออกแบบติดตั้งแก้ไขปัญหาอากาศร้อน และปรับปรุงคุณภาพอากาศครบวงจรอินโนว์ กรีน โซลูชั่น ออกแบบติดตั้งแก้ไขปัญหาอากาศร้อน และปรับปรุงคุณภาพอากาศครบวงจร

ดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้า

     ดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น และยังช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานมากขึ้นอีกด้วย

ดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้า
ตรวจเช็คสายไฟ ปลั๊กไฟ อยู่เสมอ

     ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องดูแลเป็นอันดับแรก โดยวิธีง่ายๆ คือ การใช้ไขควงไฟฟ้าตรวจเช็คว่ามีไฟฟ้ารั่วหรือไม่ ถ้าหากมีไฟฟ้ารั่วให้เลิกใช้งานในทันที ถ้าอุปกรณ์เต้ารับมีการชำรุดเสียหายควรเปลี่ยนใหม่ และใช้ไขควงไฟฟ้าเช็คตรวจสอบกระแสไฟฟ้าอีกครั้ง ส่วนสายไฟให้เช็คความเสี่ยง โดยการปิดสวิตซ์ ถอดปลั๊กอุปกรณ์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกจุด และให้สังเกตที่มิเตอร์ หากมีการหมุนอยู่แสดงว่ามีกระแสไฟรั่วอยู่

ไม่ใช้งานอุปกรณ์ที่ชำรุด

     หากพบว่ามีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุด เสียหาย ควรหลีกเลี่ยงการใช้งานไฟฟ้าที่บริเวณนั้นก่อน และรีบเรียกช่างไฟฟ้าที่มีความเชี่ยวชาญมาซ่อมแซมทันที นอกจากนี้การป้องกันไฟฟ้าดูด ยังสามารถทำได้ โดยการห้ามแตะสัมผัสอุปกรณ์ หรือ เครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกชื้น หรือยืนอยู่ในบริเวณที่เปียก เพราะหากมีกระแสไฟฟ้ารั่ว อาจถูกไฟดูดได้

ไม่ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน

     ควรเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน มอก. ถ้าหากพบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ควรจะเลิกใช้ในทันที เพื่อป้องกันอัตรายที่อาจจะเกิดขึ้น

เลือกใช้บริการช่างไฟฟ้า ที่มีความเชี่ยวชาญ

     เมื่อตรวจพบว่า เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน มีความเสี่ยงจากระบบไฟฟ้ารั่ว หรือ อุปกรณ์ภายในบ้านชำรุด เสียหาย หากคุณไม่มีความเชี่ยวชาญ ควรหลีกเลี่ยงการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยตนเอง เพราะอาจเกิดอันตรายได้ ควรหาจุดบกพร่องที่เกิดขึ้น  และรีบเรียกช่างไฟฟ้าที่มีความชำนาญมาเปลี่ยน หรือ ซ่อมแซมอุปกรณ์ให้ เพื่อความปลอดภัย และความมั่นใจในการใช้งานต่อไป

ปิดหรือถอดปลั๊ก เมื่อไม่ได้ใช้งาน

     เมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องนั้นๆแล้ว ควรจะปิดหรือถอดปลั๊กเสมอ ซึ่งจะช่วยให้เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้งานได้ยาวนานขึ้น และที่สำคัญยังช่วยประหยัดไฟอีกด้วย

ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้อง

     การใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า ควรศึกษาวิธีใช้งาน และปัฏิบัติตามคู่มือการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆ ควรใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้อง เช่น ตู้เย็น ควรวางตู้เย็นให้ห่างจากผนัง ไม่ต่ำกว่า 15 ซ.ม. หรือเครื่องฟอกอากาศ ควรตั้งเครื่องฟอกอากาศในห้องที่ปิด เป็นต้น

ตัดกระแสไฟฟ้าก่อนซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

     เมื่อซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเอง ต้องตัดกระแสไฟฟ้าก่อนทุกครั้ง เช่น ถอดปลั๊กไฟ ปลดสวิตซ์

เต้ารับ 1 อัน ไม่ควรเสียบปลั๊กหลายอัน

     อย่าเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายอัน ที่เต้ารับเพียงอันเดียว เพราะเต้ารับจะมีความร้อนสะสม และอาจเป็นเหตุที่ทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรได้

ถอดปลั๊ก หรือ เต้าเสียบให้ถูกวิธี

     การถอดปลั๊ก หรือเต้าเสียบ ควรจับที่ตัวเต้าเสียบ ไม่ควรจับที่สายไฟ เพราะอาจทำให้สายไฟภายในขาด และเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้

ดูสินค้า Masterkool เพิ่มเติมที่นี่ หรือ Shopee

Leave A Comment

X