เราคือผู้เชี่ยวชาญแก้ไขปัญหาอากาศร้อนและปรับปรุงคุณภาพอากาศครบวงจร
0969364628
12/16-17,20 ถนนเทศบาลสงเคราะห์
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
อินโนว์ กรีน โซลูชั่น ออกแบบติดตั้งแก้ไขปัญหาอากาศร้อน และปรับปรุงคุณภาพอากาศครบวงจรอินโนว์ กรีน โซลูชั่น ออกแบบติดตั้งแก้ไขปัญหาอากาศร้อน และปรับปรุงคุณภาพอากาศครบวงจรอินโนว์ กรีน โซลูชั่น ออกแบบติดตั้งแก้ไขปัญหาอากาศร้อน และปรับปรุงคุณภาพอากาศครบวงจร
เอลนีโญ “สายลมร้อน” เตรียมรับปีที่โลกจะร้อนสุดเท่าที่เคยมีมา

เอลนีโญ “สายลมร้อน” เตรียมรับปีที่โลกจะร้อนสุดเท่าที่เคยมีมา

เริ่มขึ้นแล้ว! ปรากฏการณ์ “เอลนีโญ” ในมหาสมุทรแปซิฟิกส่งผลให้ปี 2024 ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ของโลก อากาศแปรปรวน
ปรากฎการณ์ ‘เอลนีโญ’ กำลังเริ่มต้นขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกเเล้ว อุณหภูมิของโลกจะสูงขึ้นภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยคาดการณ์ว่า ปี ค.ศ. 2024 จะเป็นปีที่ร้อนที่สุดของโลก องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก หรือ WMO ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศในช่วงที่ผ่านมาและมีการคาดการณ์เอาไว้ว่านับตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นไปประเทศที่อยู่ในแถบมหาสมุทรแปซิฟิก ด้วยการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก จึงทำให้ในช่วงเวลานับจากนี้ไปอย่างน้อย 2-3 ปี ข้างหน้าจะเกิดเหตุการณ์ฝนทิ้งช่วง ฝนฟ้าไม่ตกตามฤดูกาลและที่สำคัญความร้อนและสภาพความแห้งแล้งจะมีความรุนแรงมากขึ้นกว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
เอลนีโญ “สายลมร้อน” เตรียมรับปีที่โลกจะร้อนสุดเท่าที่เคยมีมา
ผลกระทบของความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรมสามารถ มีผลต่อหลายด้านของการดำเนินงานและกระบวนการผลิต
  • ประสิทธิภาพการผลิต: ความร้อนสูงทำให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงานทำงานไม่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เครื่องจักรอาจมีการทำงานช้าลงหรือต้องหยุดเพื่อระบายความร้อน นี่อาจส่งผลต่อผลผลิตของโรงงานและสามารถทำให้เสียหายทางการเงิน
  • ความปลอดภัย: ความร้อนสูงอาจเสี่ยงต่อความปลอดภัยในโรงงาน เช่น อาจมีความเสี่ยงในการระบายความร้อนเครื่องจักรหรือการออกซิเดชันของสารเคมีที่เกิดขึ้นในอุณหภูมิสูง นอกจากนี้ ความร้อนก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของพนักงาน
  • พนักงาน: การทำงานในอุณหภูมิสูงสามารถมีผลต่อสุขภาพของพนักงาน เช่น ความร้อนสามารถทำให้พนักงานประสบกับโรคความร้อนหรือความเสี่ยงต่ออาการเจ็บปวดเนื่องจากความร้อนมาก
  • พลังงาน: การรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมในโรงงานอาจต้องใช้พลังงานมากขึ้น เช่น การใช้ระบบระบายความร้อนหรือระบบควบคุมอุณหภูมิ
  • สิ่งแวดล้อม: การใช้ความร้อนสูงในโรงงานอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การปล่อยก๊าซเสียหรือสารเคมีที่มีความร้อนมากที่มีผลต่อคุณภาพอากาศหรือสิ่งแวดล้อมใกล้เคียง
  • การบำรุงรักษา: ความร้อนสามารถเพิ่มความเสียหายให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ทำให้ต้องทำการบำรุงรักษาบ่อยขึ้นและเพิ่มความเสียหายในระยะยาว
  • การระบายความร้อน: การระบายความร้อนออกจากโรงงานอาจทำให้เกิดการปล่อยความร้อนเข้าสู่อากาศและเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาความร้อนในพื้นที่ใกล้เคียง

Leave A Comment

X