เราคือผู้เชี่ยวชาญแก้ไขปัญหาอากาศร้อนและปรับปรุงคุณภาพอากาศครบวงจร
0969364628
12/16-17,20 ถนนเทศบาลสงเคราะห์
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
อินโนว์ กรีน โซลูชั่น ออกแบบติดตั้งแก้ไขปัญหาอากาศร้อน และปรับปรุงคุณภาพอากาศครบวงจรอินโนว์ กรีน โซลูชั่น ออกแบบติดตั้งแก้ไขปัญหาอากาศร้อน และปรับปรุงคุณภาพอากาศครบวงจรอินโนว์ กรีน โซลูชั่น ออกแบบติดตั้งแก้ไขปัญหาอากาศร้อน และปรับปรุงคุณภาพอากาศครบวงจร
รังสี UV

รังสี UV ฆ่าเชื้อโรคได้จริงหรือ ?

รังสี UV

      โดยส่วนใหญ่แล้ว บ้าน บริษัท ร้านอาหาร หรือสถานที่ต่าง ๆ มักจะมีการใช้เครื่องฟอกอากาศ เพื่อช่วยกรอง ฝุ่น ขนสัตว์ หรือกลิ่นไม่พึงประสงค์ แต่พอเริ่มมีการระเบิดของโรคต่าง ๆ มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) หรือโรคฝีดาษลิง (Monkeypox) บางครั้งแค่เครื่องฟอกอากาศ อาจจะเอาไม่อยู่ จึงมีเทคโนโลยีอย่าง เครื่องฆ่าเชื้อโรค ไม่ว่าจะเป็นแบบพกพา ขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ส่วนมากเครื่องเหล่านี้จะมีการใช้ รังสี UV ในการกำจัดเชื้อโรค เชื้อไวรัส ต่าง ๆ

รังสีUV คืออะไร ?

    รังสีอัลตราไวโอเลต หรือ แสงยูวี (UV) เป็นแสงที่มาพร้อมกับแสงอาทิตย์ โดยธรรมชาติแล้วแสงจากดวงอาทิตย์จะประกอบด้วยแสง UV 3 ชนิด ชนิดแรก คือ ยูวีเอ (UVA) เป็นแสงยูวีที่ส่องมาถึงพื้นผิวโลกมากที่สุด ชนิดที่สอง คือ ยูวีบี (UVB) เป็นแสงที่สามารถทำอันตรายต่อดีเอ็นเอในผิวหนังมนุษย์ได้ และสุดท้าย คือ ยูวีซี (UVC) เป็นแสงที่มีความยาวคลื่นสั้นและมีพลังงานมากที่สุด

UV-A UV-B และUV-C

1. UV-A (Ultraviolet A) มีความยาวคลื่นระหว่าง 320 ถึง 400 นาโนเมตร (nm) ส่วนมากใช้กับการ อบสีเล็บ ล่อแมลง ปลูกพืช อบเด็ก ตรวจสอบธนบัตร

2. UV-B (Ultraviolet B) มีความยาวคลื่นระหว่าง 280 ถึง 320 นาโนเมตร (nm) ส่วนมากจะใช้ในการรักษาโรคผิวหนัง หรือเลี้ยงสัตว์

3. UV-C (Ultraviolet C) มีความยาวคลื่นระหว่าง 100 ถึง 280 นาโนเมตร (nm) ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคต่างๆได้

รังสีUV ฆ่าเชื้อโรคได้จริงไหม ?

      มีการคิดค้นวิธีที่นำมาประยุกต์ใช้ ในการฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  โดยผ่านการใช้รังสี UV หรืออัลตราไวโอเลต ฉายลงบนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อทำการฆ่าเชื้อโรค โดยพบว่า ช่วงของความยาวคลื่นที่เหมาะสำหรับการฆ่าเชื้อโรคได้ คือ ช่วง 200 – 313 นาโนเมตร (nm) ซึ่งจะสามารถฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย ยีสต์ เห็ดและรา รวมถึงไวรัสชนิดที่เป็น DNA และ RNA ได้ โดยช่วงความยาวคลื่นดังกล่าวนี้จะครอบคลุมในช่วงของรังสี UVC และ UVB นั่นเอง

ปัจจัยในการฆ่าเชื้อของรังสี

1. ความเข้มและความยาวคลื่นของรังสีควรเลือกรังสีที่มีความยาวคลื่น 200 – 313 นาโนเมตร (nm) จะสามารถฆ่าเชื้อในอากาศหรือพื้นผิวได้

2. ระยะเวลา เนื่องจากเชื้อโรคแต่ละชนิดจะมีความทนต่อรังสีแตกต่างกัน ทำให้ระยะเวลาในการฉายแสงเพื่อฆ่าเชื้อต่างๆ จึงต่างกันด้วย

3. ระยะห่างของแหล่งกำเนิดแสง หากสิ่งของอยู่ในระยะใกล้กับรังสี จะสามารถฆ่าเชื้อได้ดียิ่งขึ้น

ดูสินค้า Masterkool เพิ่มเติมที่นี่ หรือ Shopee

Leave A Comment

X