เราคือผู้เชี่ยวชาญแก้ไขปัญหาอากาศร้อนและปรับปรุงคุณภาพอากาศครบวงจร
0969364628
12/16-17,20 ถนนเทศบาลสงเคราะห์
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
อินโนว์ กรีน โซลูชั่น ออกแบบติดตั้งแก้ไขปัญหาอากาศร้อน และปรับปรุงคุณภาพอากาศครบวงจรอินโนว์ กรีน โซลูชั่น ออกแบบติดตั้งแก้ไขปัญหาอากาศร้อน และปรับปรุงคุณภาพอากาศครบวงจรอินโนว์ กรีน โซลูชั่น ออกแบบติดตั้งแก้ไขปัญหาอากาศร้อน และปรับปรุงคุณภาพอากาศครบวงจร
โอโซนกับการฆ่าเชื้อโรค

18 สิงหาคม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
" โอโซนกับการฆ่าเชื้อโรค "

      วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ภาษาอังกฤษ: National Science Day) ตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” รวมทั้งสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประเทศ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินี้ จึงจะแชร์บทความเกี่ยวกับ โอโซนกับการฆ่าเชื้อโรค

โอโซนกับการฆ่าเชื้อโรค

      ความสะอาด และสุขอนามัย ภายในบ้าน ที่พักอาศัย สถานที่ทำงาน นั้นเป็นสิ่งสำคัญ เเต่การทำความสะอาดเเบบทั่วไปอาจไม่เพียงพอในการกำจัดเชื้อโรค โดยเฉพาะเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรียที่รอวันเข้ามาทำลายสุขภาพ ดังนั้นเพื่อให้มั่นใจว่าสถานที่นั้นๆ จะปลอดภัยปราศจากเชื้อโรค จึงต้องใช้ตัวช่วยในการจำกัดเชื้อโรค อย่าง เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ AS60 โดยใช้โอโซนในการกำจัดเชื้อโรค

โอโซน (Ozone)

      โอโซน (Ozone หรือ O3) คือ ก๊าซที่ประกอบไปด้วยออกซิเจน 3 อะตอม ซึ่งเกิดจากกระแสไฟฟ้าแรงสูงในอากาศอย่างแสงอาทิตย์ ฟ้าแลบ หรือฟ้าผ่า เป็นต้น โดยจะมีรังสียูวีที่คอยเปลี่ยนโครงสร้างของออกซิเจนให้เป็น O3 หรือ โอโซนนี้เป็นก๊าซออกซิเจนที่มีพลังซึ่งมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคที่รุนแรงได้ดีกว่าคลอรีนมากถึง 3,125 เท่า โดยจะทำการแยกย่อยสลายโมเลกุลในสารปนเปื้อนต่างๆ และแม้ว่าโอโซนจะเป็นก๊าซที่มีโครงสร้างไม่เสถียร แต่เมื่อแปรสภาพกลับไปเป็นก๊าซออกซิเจนแล้วก็ไม่เป็นอันตรายใดๆ ไม่ว่าจะทั้งกับคน สัตว์ หรือธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่างๆ

โอโซนกับการฆ่าเชื้อโรค

      โอโซนมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี และจะปลอดภัยต่อคน และสัตว์เลี้ยงภายในสถานที่นั้น ๆ

ozone

      เมื่อก๊าซโอโซนไปจับกับตัวเชื้อโรคจะเกิดการแตกตัวเป็น O + O2 และออกซิเจนอะตอมนี้เอง ที่จะเข้าไปทำลายผนังเซลล์ ทำให้เชื้อโรคทั้งเชื้อไวรัส และแบคทีเรียสลายไป ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้จะเกิดขึ้นหลังจากที่ทำการปล่อยโอโซนอบไว้ในห้อง 2-3 ชั่วโมง แม้ว่าโอโซนจะเป็นรูปแบบหนึ่งของออกซิเจน และมีสภาพเป็นพิษเมื่อมีความเข้มข้นมากกว่า 50 ไมโครกรัมต่อลิตรในอากาศ แต่เมื่อปิดเครื่องผลิตโอโซนิและปล่อยห้องทิ้งไว้ไม่เกิน 1 ชั่วโมง โอโซนภายในห้องจะสลายจาก O3 เป็น O2 จึงไม่เป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยเเน่นอน

      ดังนั้น โอโซนจึงสามารถใช้ฆ่าเชื้อโควิด-19 ได้ โดยจะแตกตัวเป็นออกซิเจนและอะตอมเข้าไปทำลายผนังเซลล์ของทั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย และนอกจากนี้โอโซนยังสามารถกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ได้ โดยการเข้าไปทำลายโมเลกุลโครงสร้างของกลิ่นนั้นๆ เนื่องจากโอโซนมีค่าออกซิเดชั่นที่สูงมากทำให้กลิ่นนั้นๆ หายไป ไม่ว่าจะเป็น กลิ่นบุหรี่ กลิ่นเหม็นอับ กลิ่นสัตว์เลี้ยง เป็นต้น

อบโอโซนดีอย่างไร ?

  • สามารถฆ่าเชื้อโรคในอากาศ ได้ถึง 99%
  • ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และเชื้อไวรัส
  • ไม่มีสารตกค้าง จึงไม่ก่อให้เกิดอันตรายในระยะยาว
  • ช่วยขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ เช่น กลิ่นบุหรี่ กลิ่นสารเคมี กลิ่นอับชื้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว
  • ฆ่าเชื้อโรคได้ทุกซอกทุกมุมในห้อง รวมถึงช่องแอร์ด้วย ถ้าเปิดแอร์ในขณะที่อบโอโซน
  • มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคได้ดีกว่าคลอรีน 3,125 เท่า
  • สามารถกระจายได้ทั่วถึงกว่าการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ
  • ฆ่าเชื้อโรคที่เกิดจากความชื้น เชื้อโรคที่มากับอากาศร้อน ฝุ่นละออง
  • ช่วยฆ่าเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ไข้หวัด ภูมิแพ้

ดูสินค้า Masterkool เพิ่มเติมที่นี่ หรือ Shopee

Leave A Comment

X