เราคือผู้เชี่ยวชาญแก้ไขปัญหาอากาศร้อนและปรับปรุงคุณภาพอากาศครบวงจร
0969364628
12/16-17,20 ถนนเทศบาลสงเคราะห์
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
อินโนว์ กรีน โซลูชั่น ออกแบบติดตั้งแก้ไขปัญหาอากาศร้อน และปรับปรุงคุณภาพอากาศครบวงจรอินโนว์ กรีน โซลูชั่น ออกแบบติดตั้งแก้ไขปัญหาอากาศร้อน และปรับปรุงคุณภาพอากาศครบวงจรอินโนว์ กรีน โซลูชั่น ออกแบบติดตั้งแก้ไขปัญหาอากาศร้อน และปรับปรุงคุณภาพอากาศครบวงจร

ปรัชญาองค์กร / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ปรัชญาองค์กร

เราปรารถนาความพึงพอใจจากลูกค้าตอบโจทย์ทุกความต้องการของธุรกิจด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีความสุข

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญแก้ไขปัญหาอากาศร้อนและคุณภาพอากาศในทุกพื้นที่ เพื่อเพิ่มโอกาสและกำไรตอบโจทย์ทุกความต้องการของทุกธุรกิจให้ได้ผลิตภัณฑ์และบริการที่คุ้มค่า

พันธกิจ

ดำเนินการด้านธุรกิจแก้ไขปัญหาอากาศร้อนและ คุณภาพอากาศครบวงจร ด้วยทีมงานผู้เชียวชาญ ที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรมมุ่งสู่องค์กรคุณภาพและมี ความยั่งยืน

กว่า 11 ปีที่ผ่านมา เรายืนหยัดสร้างสรรค์
พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม

ที่ช่วยแก้ไขปัญหาอากาศร้อนและคุณภาพอากาศ เพื่ออำนวยความสบายให้กับคนและอุตสาหกรรมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
ด้วยทีมวิศวกรและทีมช่างที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมานานจนทำให้ลูกค้าเชื่อใจและไว้วางใจทีมงานของเรา

X