เราคือผู้เชี่ยวชาญแก้ไขปัญหาอากาศร้อนและปรับปรุงคุณภาพอากาศครบวงจร
0969364628
12/16-17,20 ถนนเทศบาลสงเคราะห์
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
อินโนว์ กรีน โซลูชั่น ออกแบบติดตั้งแก้ไขปัญหาอากาศร้อน และปรับปรุงคุณภาพอากาศครบวงจรอินโนว์ กรีน โซลูชั่น ออกแบบติดตั้งแก้ไขปัญหาอากาศร้อน และปรับปรุงคุณภาพอากาศครบวงจรอินโนว์ กรีน โซลูชั่น ออกแบบติดตั้งแก้ไขปัญหาอากาศร้อน และปรับปรุงคุณภาพอากาศครบวงจร
ลงทะเบียนสัมนาออนไลน์
เปลี่ยนโลกร้อน เป็นโลกเย็น
ด้วยระบบระบายอากาศและระบบอีแวปในโรงงาน
ลงทะเบียนสัมนาออนไลน์

เปลี่ยนโลกร้อน เป็นโลกเย็น

ด้วยระบบระบายอากาศและระบบอีแวปในโรงงาน

  เชิญร่วมสัมนาออนไลน์ฟรี! หัวข้อ "เปลี่ยนโลกร้อน เป็นโลกเย็น ด้วยระบบระบายอากาศและระบบอีแวปในโรงงาน"

  บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด ขอเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ  “เปลี่ยนโลกร้อน เป็นโลกเย็น ด้วยระบบระบายอากาศและระบบอีแวปในโรงงาน” โดยการสัมมนาครั้งนี้จะจัดแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 น. – 12.00 น.

  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0922605140

  ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า ระบบขนส่ง ไลน์การผลิตสินค้า ล้วนเกิดปัญหาความร้อนและคุณภาพอากาศในพื้นที่ ปัญหาเหล่านี้เกิดจากไลน์ผลิต เครื่องจักร พนักงานในโรงงาน ดังนั้นเพื่อให้การลงทุน การใช้งาน การใช้พลังงาน การวางแผนรองรับเผื่อการปรับปรุงคุณภาพอากาศ การระบายความร้อนให้เหมาะสมจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ

  นอกจากนี้โดยเฉพาะธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารที่ต้องการขอมาตรฐานต่างๆ เช่น อย. GMP และมาตรฐาน HACCP เป็นต้น การปรับปรุงเรื่องความร้อนและคุณภาพอากาศและคุณภาพอากาศในพื้นที่ให้เป็นไปตามที่กำหนดที่ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากอีกด้วย
  AW-เปลี่ยนโลกร้อน เป็นโลกเย็น -REV2-03
  ท่านอาจมีข้อสงสัยว่า โรงงานอุตสาหกรรมของเราต้องใช้ระบบระบายอากาศประเภทไหน?

  อบรมกับเรามีคำตอบทุกคำถาม

  X