เราคือผู้เชี่ยวชาญแก้ไขปัญหาอากาศร้อนและปรับปรุงคุณภาพอากาศครบวงจร
0969364628
12/16-17,20 ถนนเทศบาลสงเคราะห์
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
อินโนว์ กรีน โซลูชั่น ออกแบบติดตั้งแก้ไขปัญหาอากาศร้อน และปรับปรุงคุณภาพอากาศครบวงจรอินโนว์ กรีน โซลูชั่น ออกแบบติดตั้งแก้ไขปัญหาอากาศร้อน และปรับปรุงคุณภาพอากาศครบวงจรอินโนว์ กรีน โซลูชั่น ออกแบบติดตั้งแก้ไขปัญหาอากาศร้อน และปรับปรุงคุณภาพอากาศครบวงจร
ระบบระบายความร้อนโรงงาน

อินกรีนบริการออกแบบติดตั้งระบบระบายอากาศ ความร้อนเติมอากาศบริสุทธิ์ ลดมลภาวะเป็นพิษในพื้นที่ทำงานครบวงจร เหมาะกับทุกโรงงาน, โกดังคลังสินค้า,
ร้านอาหาร อาคารอุตสาหกรรมทุกประเภท

การระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม

เป็นการนำอากาศบริสุทธิ์ภายนอก เข้ามาในสถานที่ทำงาน (โรงงานหรือโรงงานผลิต) และกำจัดอากาศภายในอาคารที่มีปนเปื้อนฝุ่นละอองหรือสสารไม่พึงประสงค์ต่างๆ

ระบบระบายอากาศ (Ventilation System)

ในโรงงานถูกออกแบบเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ปลอดภัยสำหรับพนักงาน และเพื่อกำจัดหรือควบคุมสารปนเปื้อนที่ปล่อยออกมาในสภาพแวดล้อม

การระบายอากาศสามารถทำได้โดยการเปิดหน้าต่าง (ธรรมชาติ)

หรือใช้พัดลม/โบลเวอร์ (วิธีการทางกล) สารมลพิษทั่วไปที่ถูกกำจัดออกโดยใช้ระบบระบายอากาศในอุตสาหกรรม ได้แก่ ไอระเหยที่ติดไฟได้, ควันจากการเชื่อม, ฝุ่น, เชื้อรา, เส้นใยแร่ใยหิน, ละอองน้ำมัน, สารเคมีที่เป็นพิษ, ความชื้น และอื่นๆ

การระบายความร้อน มลพิษ ที่ถูกกักอยู่ในพื้นที่การทำงาน
ความร้อน มลพิษหลายรูปแบบสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ตั้งแต่เพดานถึงพื้น การไหลเวียนอากาศและอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีเหมาะสม ช่วยกำจัดมลพิษออกจากพื้นที่ปฏิบัติงาน
INGREEN พร้อมให้บริการ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงานแก้ไขปัญหาอากาศร้อนและระบบระบายอากาศแบบครบวงจร
อากาศสดชื่นอย่างต่อเนื่อง

เปลี่ยนถ่ายและหมุนเวียนอากาศ (Air Change) ภายในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง การดึงอากาศบริสุทธิ์เข้ามา จะเป็นการลดระดับความร้อนในพื้นที่ และช่วยเจือจางสิ่งแปลกปลอมในอากาศได้ด้วย

รักษาอุณหภูมิและความชื้น

ให้อยู่ในระดับที่รู้สึกสบายได้ เพราะความร้อนและความชื้น ถ้าไม่เหมาะสมในกรณีของบุคลากร จะทำให้เกิดการเจ็บป่วย หงุดหงิด อึดอัด ไม่สามารถทำงานได้

ลดอันตรายจากไฟไหม้และการระเบิด

อากาศเย็นและแห้ง มีระบบถ่ายเทอากาศที่ดี จะช่วยให้อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักรทำงานได้ดีและลดความเสี่ยงจากการระเบิดหรือไฟฟ้าลัดวงจร

ขจัดหรือเจือจางสารปนเปื้อนในอากาศ

ช่วยลดจำนวนสารปนเปื้อนในอากาศ โดยผสมอากาศที่ปนเปื้อนกับอากาศบริสุทธิ์ที่สะอาด เพื่อลดความเข้มข้นของมลพิษ

ออกแบบโดยเฉพาะตรงความต้องการของอุตสาหกรรม
เรามีทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ ออกแบบและดูหน้างานทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพราะเรารู้ว่าในแต่ละอุตสาหกรรมหรือธุรกิจนั้นๆ มีปัญหาและข้อจำกัดที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอน การทำงาน เครื่องจักร พื้นที่ใช้งาน เราจึงต้องส่งวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและมีความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาเข้าพื้นที่เพื่อปรับระบบให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน
DILUTION VENTILATION
การระบายอากาศแบบทําให้เจือจาง
เป็นการระบายอากาศเพื่อลดความเข้มข้นของมลพิษซึ่งปนเปื่อนอยูในอากาศในสถานที่ประกอบการ โดยการทําให้เจือจางลงด้วยอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกจนกระท้ังมลพิษดังกล่าวมีความเข้มข้นอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ทําให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ เช่น กลิ่นอันไม่พึง ประสงค์
LOCAL EXHAUST VENTILATION
การระบายอากาศแบบเฉพาะที่
อาศัยหลักการดูดระบายมลพิษพร้อมทั้งอากาศถูกปนเปื้อนออกจากบริเวณที่เป็นจุดกำเนิดโดยตรงก่อนที่มลพิษจะเข้าปนเปื้อนกับอากาศส่วนใหญ่ของพื้นที่ทั้งนี้ด้วยการทํางานของระบบระบายอากาศซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบที่สําคัญ 3 ส่วนคือ ท่อดูดอากาศ (hoods) ท่อลม (ducts) และพัดลมระบายอากาศ (exhaust fan) และนอกจากองค์ประกอบ ดังกล่าวข้างต้นนี้ ระบบระบายอากาศยังอาจมีอุปกรณ์ควบคุมมลพิษหรืออุปกรณ์ทําความสะอาดอากาศ (air cleaners) ติดตั้งอยู่ด้วยในกรณีที่จําเป็น
สินค้าที่คุณอาจสนใจ

เครื่องอีแว๊ป

แนะนำ

พัดลมยักษ์

แนะนำ

พัดลมอุตสาหกรรม

แนะนำ

พัดลมฟาร์ม

แนะนำ
ปรึกษาออกแบบดูหน้างานฟรี! แอดไลน์ @innogreensolutions หรือโทร 0969364628, 0878057691
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

    2024
    X