เราคือผู้เชี่ยวชาญแก้ไขปัญหาอากาศร้อนและปรับปรุงคุณภาพอากาศครบวงจร
0969364628
12/16-17,20 ถนนเทศบาลสงเคราะห์
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
อินโนว์ กรีน โซลูชั่น ออกแบบติดตั้งแก้ไขปัญหาอากาศร้อน และปรับปรุงคุณภาพอากาศครบวงจรอินโนว์ กรีน โซลูชั่น ออกแบบติดตั้งแก้ไขปัญหาอากาศร้อน และปรับปรุงคุณภาพอากาศครบวงจรอินโนว์ กรีน โซลูชั่น ออกแบบติดตั้งแก้ไขปัญหาอากาศร้อน และปรับปรุงคุณภาพอากาศครบวงจร
ระบบปรับอากาศโรงงาน
HVAC (HEATING VENTILATION AND AIR CONDITIONING)
มีไว้เพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมภายใน เพื่ออำนวยความสบายให้กับคน สามารถทำให้คนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา โดยสภาพที่ เหมาะสมนี้ Thermal comfort อุณหภูมิจะอยู่ที่ 22-25 องศา มีความชื้น สัมพัทธ์ประมาณ 30-60%RH และอัตราการระบายของอากาศที่เพียงพอ ต่อการหายใจ
ปรึกษาออกแบบดูหน้างานฟรี! แอดไลน์ @innogreensolutions หรือโทร 0969364628, 0878057691
ระบบปรับอากาศโรงงาน
HVAC (HEATING VENTILATION AND AIR CONDITIONING)
มีไว้เพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมภายใน เพื่ออำนวยความสบายให้กับคน สามารถทำให้คนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา โดยสภาพที่ เหมาะสมนี้ Thermal comfort อุณหภูมิจะอยู่ที่ 22-25 องศา มีความชื้น สัมพัทธ์ประมาณ 30-60%RH และอัตราการระบายของอากาศที่เพียงพอ ต่อการหายใจ
ปรึกษาออกแบบดูหน้างานฟรี! แอดไลน์ @innogreensolutions หรือโทร 0969364628, 0878057691

ควบคุมได้ทุกสภาพแวดล้อมตอบโจทย์
ทุกการใช้งานในพื้นที่

อุณหภูมิ Temperature
ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity
ความเร็วของอากาศ Air Velocity
ความสะอาดของอากาศ Air Quality
เสียง
Sound

ให้เราเป็นตัวเลือกเพื่อการปรับอากาศ
ที่เย็นสบายและคุ้มค่าการลงทุน

ผสมผสานระบบปรับอากาศและการระบายอากาศมีการพัฒนาเพื่อให้เหมาะสมกบการใช้งานในรูปแบบต่างๆ ดังนั้นสถานประกอบการจะต้องเลือกประเภทให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้

จะเพื่อวัตถุประสงค์ไหนก็ประยุกต์ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ

ปรับอากาศเพื่อความสบายของคน
เป็นการปรับอากาศที่มุ่งส่งเสริมความเย็นสบาย และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผู้คนที่อาศัยหรือทำงานอยู่ในที่บริเวณ นั้นๆ เช่น การปรับอากาศภายในบ้าน สำนักงาน ร้านอาหาร โรงเรียน โรงพยาบาล ไลน์การผลิต ฯลฯ
การปรับอากาศเพื่อการอุตสาหกรรม
เป็นการปรับอากาศเพื่อควบคุมภาวะบรรยากาศในกระบวนการผลิต การทำงาน วิจัย ลดอุณหภูมิเครื่องจักรและการเก็บรักษาผลผลิตต่างๆ เช่น การปรับอากาศ ในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โรงงานทอผ้า คลังสินค้า ฯลฯ
ระบบ VRV (VARIABLE REFRIGERANT VOLUME) หรือ ระบบ VRF (VARIABLE REFRIGERANT FLOW)
ระบบเครื่องปรับอากาศที่มีลักษณะการทำงานที่สามารถเปลี่ยนเเปลงปริมาณสารทำความเย็นตามภาระโหลดของการทำความเย็นเเละจำนวนตัวเครื่องภายในที่ทำการ ติดตั้ง ระบบเครื่องปรับอากาศในเชิงพาณิชย์ที่เหมาะกับการติดตั้งที่จำกัดด้วยพื้นทีติดตั้งคอยล์ร้อน (Outdoor unit) เนื่องจากคอยล์ 1 ตัว สามารถติดตั้งคอยล์เย็น (Indoor Unit) ได้หลายตัวเเละหลายชั้น ซึ่งคอยล์เย็นจะเเยกการทำงานโดยอิสระ จึงสามาถควบคุบอุณหภูมิได้เเม่นยำ
Water Cooled Water Chiller
ระบายความร้อนด้วยนํ้า
ระบบที่มีขนาดใหญ่ที่สุด อุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามากที่สุดคือเครื่องทำน้ำเย็น และมีอุปกรณ์ประกอบคือปั๊มน้ำเย็น ปั๊มน้ำระบายความร้อน หอผึ่งเย็น และอุปกรณ์ ส่งจ่ายลมเย็น
Air Cooler Water Chiller
ระบายความร้อนด้วยอากาศ
เป็นระบบที่เล็กกว่าระบบแรกโดยมีความแตกต่างกันที่การระบายความร้อนเท่านั้น ซึ่งระบบนี้จะไม่มีวงจรของน้ำระบายความร้อนเพราะจะใช้อากาศใน การระบายความร้อน
Water Cooled Package
ชุดระบายความร้อนด้วยน้ำ
จะมีขนาดเล็กโดยทั้งชุดอยู่ภายในบริเวณปรับอากาศซึ่งจะมีคอมเพรสเซอร์อยู่ ภายในด้วยแต่จะมีขดท่อระบายความร้อนด้วยน้ำแยกกันแต่ละชุด
Split Type
แยกส่วน
เป็นแบบที่มีขนาดเล็กที่สุด ส่วนใหญ่ใช้กับห้องปรับอากาศในโรงงานเพราะ สะดวกในการใช้งานและการดูแลรักษาไม่ยุ่งยากมากนักแต่ประสิทธิภาพต่ำกว่าระบบใหญ่

มั่นใจอากาศสะอาดปลอดภัยได้มากกว่าที่เคยเป็น

ด้วยระบบการกรองอากาศประสิทธิภาพสูง
มั่นใจอากาศสะอาดปลอดภัยได้มากกว่าที่เคยเป็น
PRESSURE DROP
บำรุงรักษาง่าย
สินค้าที่คุณอาจสนใจ

เครื่องอีแว๊ป

แนะนำ

พัดลมยักษ์

แนะนำ

พัดลมอุตสาหกรรม

แนะนำ

พัดลมฟาร์ม

แนะนำ
ปรึกษาออกแบบดูหน้างานฟรี! แอดไลน์ @innogreensolutions หรือโทร 0969364628, 0878057691
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

    X