เราคือผู้เชี่ยวชาญแก้ไขปัญหาอากาศร้อนและปรับปรุงคุณภาพอากาศครบวงจร
0969364628
12/16-17,20 ถนนเทศบาลสงเคราะห์
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
อินโนว์ กรีน โซลูชั่น ออกแบบติดตั้งแก้ไขปัญหาอากาศร้อน และปรับปรุงคุณภาพอากาศครบวงจรอินโนว์ กรีน โซลูชั่น ออกแบบติดตั้งแก้ไขปัญหาอากาศร้อน และปรับปรุงคุณภาพอากาศครบวงจรอินโนว์ กรีน โซลูชั่น ออกแบบติดตั้งแก้ไขปัญหาอากาศร้อน และปรับปรุงคุณภาพอากาศครบวงจร

Cold Plasma ทำงานอย่างไร

ในการกำเนิด Cold Plasma นั้น อากาศจะถูกป้อนเข้าไปในสนามไฟฟ้าที่มีแรงดัน และความถี่เหมาะสมจะกระตุ้นให้อะตอมของก๊าซแตกตัวออก โดยเฉพาะ ออกซิเจน (O2 เปลี่ยนสภาพเป็น O-) ทำให้เกิดก๊าซที่มีสถานะที่เรียกว่า “แอคทีฟ ออกซิเจน” ซึ่งมีคุณสมบัติในการ “ออกซิเดชั่น” เช่นเดียวกับโอโซน (O3) แต่มีความเข้มข้นน้อยกว่า แต่ในการใช้งานจริง Cold Plasma จะถูกออกแบบให้มีอัตราการไหลที่สูง จึงทำให้ประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่นสูงมาก และระยะเวลาการทำปฏิกิริยาน้อย (โดยทั่วไป ไม่เกิน 1 วินาที) ทำให้สะดวกต่อการนำไปใช้งานมากที่สุด ในการเกิด Cold Plasma จะมีเฉพาะอิเล็กตรอน ที่อุณหภูมิสูงขึ้นจากการทำงาน โดยที่ก๊าซที่ผลิตได้ยังคงมีอุณหภูมิต่ำ

Ionization by non-thermal plasma

ประโยชน์ของการใช้ระบบบำบัดกลิ่น Cold Plasma ในอุตสาหกรรม

ประสิทธิภาพการกำจัดกลิ่นสูง

Cold Plasma Method
ขั้นตอนการเกิด Cold Plasma
สินค้าที่คุณอาจสนใจ

เครื่องอีแว๊ป

แนะนำ

พัดลมยักษ์

แนะนำ

พัดลมอุตสาหกรรม

แนะนำ

พัดลมฟาร์ม

แนะนำ
ปรึกษาออกแบบดูหน้างานฟรี! แอดไลน์ @innogreensolutions หรือโทร 0969364628, 0878057691
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

    X