เราคือผู้เชี่ยวชาญแก้ไขปัญหาอากาศร้อนและปรับปรุงคุณภาพอากาศครบวงจร
0969364628
12/16-17,20 ถนนเทศบาลสงเคราะห์
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
อินโนว์ กรีน โซลูชั่น ออกแบบติดตั้งแก้ไขปัญหาอากาศร้อน และปรับปรุงคุณภาพอากาศครบวงจรอินโนว์ กรีน โซลูชั่น ออกแบบติดตั้งแก้ไขปัญหาอากาศร้อน และปรับปรุงคุณภาพอากาศครบวงจรอินโนว์ กรีน โซลูชั่น ออกแบบติดตั้งแก้ไขปัญหาอากาศร้อน และปรับปรุงคุณภาพอากาศครบวงจร
และปรับปรุงคุณภาพอากาศครบวงจร
ระบบอีแวปช่วย สร้างอากาศเย็นและกรองอากาศให้สะอาด และส่งอากาศเย็นเข้าไปในโรงงาน อีแวปของเรามีแผง COOLING PAD คุณภาพดีเยี่ยมให้ผลลัพธ์การแลกเปลี่ยนความร้อนที่ดีที่สุด
ออกแบบแระบบปรับอากาศให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ เย็นทั่วทั้งพื้นที่ทั้งแบบ VRF / Air & Water Cooled Chiller ระบบปรับอากาศแบบแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยน้ำยา Direct Expansion Coil
ออกแบบติดตั้งระบบระบายอากาศตามความต้องการของทุกอุตสาหกรรม ในการระบายอากาศและลดความร้อนในโรงงานของรวมถึงการเจือจางและกำจัดมลพิษ
ระบบห้องสะอาด ควบคุม อนุภาคสิ่งเจือปน อุณหภูมิ ความดัน อากาศ ความชื้น ตามมาตรฐานสากล ห้องที่มีการปิดมิดชิด มีการควบคุมมลสารในอากาศให้น้อยที่สุด เพื่อให้มีความสะอาดเป็นไปตามระดับมาตรฐาน
ออกแบบ ติดตั้งระบบบำบัดอากาศและระบบบัดก๊าซไอเสียจากกระบวนการผลิต รวมทั้งการบำบัดกลิ่นในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ มีปัญหาร้องเรียนเรื่องกลิ่นเราแก้ไขได้ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ให้คุณสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องกังวลเรื่องฤดูกาล หรือสภาพแวดล้อม พร้อมระบบ SMART FARM ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ดั่งใจ
เพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญ
โอโซนในระบบน้ำระบายความร้อนของ COOING TOWER
หอผึ่งเย็น
โอโซนในระบบน้ำระบายความร้อนของเครื่องทำน้ำเย็น เพื่อฆ่าเชื้อโรคและปรับสภาพน้ำซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการกัดกร่อนและตะกรันในระบบแทนการใช้สารเคมีในการปรับสภาพน้ำ
รายละเอียด
โอโซนบำบัดน้ำใน คอนเดนเซอร์
โอโซนช่วยในการลดการใช้ปริมาณสารเคมีในการปรับสภาพน้ำและลดอัตราการถ่ายน้ำ (Blowdown) รวมถึงการฆ่าเชื้อโรคในน้ำ
รายละเอียด
สระว่ายน้ำระบบโอโซน
สระว่ายน้ำระบบโอโซน ไม่ทำให้ระคายเคืองตา แสบตา หรือทำให้ตาแดง โอโซนสามารถสลายพิษจากคลอรีนซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งฆ่าเชื้อโรคได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มากกว่าคลอรีน 3,125 เท่า ไม่ต้องเติมสารเคมี
รายละเอียด
น้ำระบบโอโซน
โอโซนในน้ำ สามารถนำน้ำโอโซนไปล้างพื้นผิวต่างๆ เพื่อฆ่าเชื้อโรค เช่นภาชนะบรรจุอาหารหรือเครื่องดื่ม รวมถึงอาหารสดและผลไม้สดต่างๆ ซึ่งนอกจากจะทำการฆ่าเชื้อแล้วยังสามารถล้างสารพิษและยาฆ่าแมลงที่ปนเปื้อนมากับผลไม้
รายละเอียด
Previous slide
Next slide
โอโซนในระบบน้ำระบายความร้อนของ COOING TOWER
หอผึ่งเย็น
โอโซนในระบบน้ำระบายความร้อนของเครื่องทำน้ำเย็น เพื่อฆ่าเชื้อโรคและปรับสภาพน้ำซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการกัดกร่อนและตะกรันในระบบแทนการใช้สารเคมีในการปรับสภาพน้ำ
รายละเอียด
โอโซนบำบัดน้ำใน คอนเดนเซอร์
โอโซนช่วยในการลดการใช้ปริมาณสารเคมีในการปรับสภาพน้ำและลดอัตราการถ่ายน้ำ (Blowdown) รวมถึงการฆ่าเชื้อโรคในน้ำ
รายละเอียด
สระว่ายน้ำระบบโอโซน
สระว่ายน้ำระบบโอโซน ไม่ทำให้ระคายเคืองตา แสบตา หรือทำให้ตาแดง โอโซนสามารถสลายพิษจากคลอรีนซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งฆ่าเชื้อโรคได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มากกว่าคลอรีน 3,125 เท่า ไม่ต้องเติมสารเคมี
รายละเอียด
น้ำระบบโอโซน
โอโซนในน้ำ สามารถนำน้ำโอโซนไปล้างพื้นผิวต่างๆ เพื่อฆ่าเชื้อโรค เช่นภาชนะบรรจุอาหารหรือเครื่องดื่ม รวมถึงอาหารสดและผลไม้สดต่างๆ ซึ่งนอกจากจะทำการฆ่าเชื้อแล้วยังสามารถล้างสารพิษและยาฆ่าแมลงที่ปนเปื้อนมากับผลไม้
รายละเอียด
Previous slide
Next slide

สร้างอากาศเย็นและกรองอากาศให้สะอาด พร้อมส่งอากาศเย็นเข้าไปในระบบท่อส่งลม โดยใช้พัดลมที่มีกำลังแรงสูง อากาศเย็นจะเดินทางผ่านท่อหุ้มฉนวนน้ำหนักเบาที่จะช่วยรักษาอากาศให้เย็นอยู่เสมอ

เครื่องอีแว๊ป
EVAPORATIVE COOLING

พัดลมยักษ์
HVLS FAN

พัดลมอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL FAN

พัดลมฟาร์ม
EXHAUST FAN

พัดลมไอเย็นแบบเคลื่อนที่

พัดลมไอน้ำเคลื่อนที่

ระบบพัดลมไอน้ำ/หัวพ่นหมอก

เครื่องฟอกอากาศ

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค

เครื่องทำน้ำเย็น 5 หัวก๊อก

เรามีทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ ออกแบบและดูหน้างานทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพราะเรารู้ว่าในแต่ละอุตสาหกรรมหรือธุรกิจนั้นๆ มีปัญหาและข้อจำกัดที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการทำงาน เครื่องจักร พื้นที่ใช้งาน เราจึงต้องส่งวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและมีความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาเข้าพื้นที่เพื่อปรับระบบให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน
X