เราคือผู้เชี่ยวชาญแก้ไขปัญหาอากาศร้อนและปรับปรุงคุณภาพอากาศครบวงจร
0969364628
12/16-17,20 ถนนเทศบาลสงเคราะห์
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
อินโนว์ กรีน โซลูชั่น ออกแบบติดตั้งแก้ไขปัญหาอากาศร้อน และปรับปรุงคุณภาพอากาศครบวงจรอินโนว์ กรีน โซลูชั่น ออกแบบติดตั้งแก้ไขปัญหาอากาศร้อน และปรับปรุงคุณภาพอากาศครบวงจรอินโนว์ กรีน โซลูชั่น ออกแบบติดตั้งแก้ไขปัญหาอากาศร้อน และปรับปรุงคุณภาพอากาศครบวงจร

รู้จักกับอินกรีน

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2545 โดยนายนพชัย วีระมาน และกลุ่มเพื่อน ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 2,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายพัดลมไอน้ำ โดยบริษัทเป็นรายแรกที่มีการวิจัยและพัฒนาพัดลมไอน้ำ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอากาศร้อนในสถานที่ที่ไม่สามารถติดตั้งเครื่องปรับอากาศได้

บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด

บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้ริเริ่มวิจัยและพัฒนาสินค้าพัดลมไอน้ำและพัดลมไอเย็นสู่ตลาดมามากกว่า 19 ปี สู่ บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด ผู้นำด้านระบบปรับอากาศภายในโรงงานและคุณภาพอากาศ ที่สามารถ นำเทคโนโลยี HVAC (Heating Ventilation and Air Conditioning) ที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมภายใน อุณหภูมิ ความชื้น การไหลของลม และระบบการกรองอากาศ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีหลักการระเหยของน้ำมาทำให้สภาพแวดล้อมในโรงงานเย็นสบายน่าทำงานมากขึ้น เพื่ออำนวยความสบาย ให้กับคนและอุตสาหกรรมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของการแก้ไขปัญหาอากาศและคุณภาพอากาศในทุกพื้นที่ อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จึงมุ่งเน้นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการ ที่เพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าและสังคม ผ่านกระบวนการทำงานที่เน้นคุณภาพและความคล่องตัวให้กับองค์กรรวมทั้งสนับสนุนวัฒนธรรมการเรียนรู้และพัฒนา ของพนักงาน ด้วยปรัชญาองค์กร วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
X